skip to Main Content

A B C D E F G H I G K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sol·licitud de drets dramàtics

Per obtenir els drets de representació de les obres gestionades per IECO ha de seguir els següents passos.
Llegeixi atentament els passos a seguir que es realitzen en quatre etapes

Sol·licitud de disponibilitat de drets

El primer pas serà confirmar que els drets estan disponibles. Per això ha d’enviar la seva sol·licitud, indicant-nos el títol original de l’Obra i el nom de l’autor que l’interessa.
Pot fer-ho mitjançant el formulari en línia: https://www.internationaleditors.com/ca/autoritzacio-drets-dramatics/
Sense aquests formulari, no podrem obrir el seu expedient ni avaluar la seva sol·licitud

Disponibilitat de títols

Verificarem la disponibilitat del títol i després ens comunicarem amb vostè per correu electrònic el més aviat possible per donar-li una resposta. És possible que haguem de investigar una mica abans de poder brindar la informació correcta. Tingui paciència.
No cal fer un seguiment, ens posarem en contacte amb vostè.

Condicions de funcionament

A continuació, l’agència li farà una proposta en la qual s’establiran les condicions de l’autorització. Aquesta variarà en funció del títol sol·licitat, el nombre d’actuacions, la naturalesa del seu projecte i la seva companyia.
És impossible per a nosaltres avaluar les condicions abans d’haver rebut totes les dades esmentades anteriorment.

Acord de cessió

Quan s’arribi a un acord es redactarà el corresponent contracte de cessió de drets incloent els detalls de l’autorització i els diferents conceptes que conformen els drets d’autor.
Aquest acord no es considerarà vàlid ni donarà autorització per realitzar les representacions fins a la signatura del document per totes les parts, juntament amb el pagament del a-valoir acordat.

Back To Top