skip to Main Content
Taller de escritura

EL SOMNI DE LA FICCIÓ

Temari

 1. El fet narratiu
 2. Mimesi i representació.
 3. Imatge, descripció, narració. El fluir de la consciència.
 4. Fonts de la ficció.
 5. Personatges i màscara.
 6. Pacte narratiu. Punt de vista.
 7. Aproximació al conte i al microrrelat
 8. Aproximació a la novel·la.
 9. Autocorrecció.
 10. Identificació de la veu pròpia.

Detalls

Es realitzaran exercicis pràctics en cada sessió relacionats amb la literatura, el conte, la fotografia i la música.

Duració dels tallers: 20 hores (sessions setmanals de dues hores)

Informació:

 • www.juanjoseflores.net
 • juanjose.flores.alcon@gmail.com

Juan José Flores (1955)  ha publicat les novel·les Como un ángel herido (1997) Ed. Thassàlia, En el umbral (2002) Ed. Edhasa, Todas las primaveras  (2005) Ed. Alfaguara,  El corazón del héroe (2009) Ed. Alfaguara, i el llibre de contes Vida de perro (2007) Ed. Menoscuarto.

La idea central dels tallers no és només la d’aportar informació elemental, experiència personal i la possibilitat de fer exercicis pràctics –en comú i de forma individual- relacionats amb la narració curta, la novel·la, el microrrelat, el guió cinematogràfic, etc, sinó promoure, a més i sobre tot, un prolongat debat meditatiu sobre “El fet narratiu” a mida que succeeixin les sessions i ens plantegem qüestions.

Es pretenen abordar tots els temes des de diferents punts de vista, recorrent a d’altres disciplines artístiques, diferents de la literatura com son la pintura, la fotografia, el cine i la música de manera participativa i amena.

Meditar sobre les preguntes: Què és el què fem quan escrivim? Perquè ho fem? Com ho fem? Podria ser un objectiu per col·locar a l’horitzó dels tallers.

Tant per al debutant com per a qui ja tingui una mínima experiència, potser no estigui de més fer una parada per reflexionar- de forma col·lectiva també- sobre l’activitat de produir ficció, prendre distància breument, retrocedir un parell de passes per poder tornar a saltar al centre de la creativitat amb aquesta nova perspectiva.

Les places són forçosament limitades, per facilitar el debat, la posada en comú dels treballs pràctics i l’intercanvi d’idees entre tots els participants. Els taller estan plantejats de forma completament oberta, no es requereix cap nivell acadèmic específic ni experiència en el món de l’escriptura.

Back To Top