INFORMACIÓ FISCAL
Nom fiscal International Editors & Yañez Co, SL
CIF B-08423550
C/Còrsega, 288 1º2ª
08008-Barcelona
International Editors & Yañez Co, SL és una marca comercial registrada a l’Oficina de Marques i Patents.
Dades registrals: Tom 44504, Foli 12, Full B61111, Inscripció 1a Registre mercantil de Barcelona
FINS I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
International Editors & Yañez Co, SL tractarà les dades personals dels usuaris del lloc web per a les finalitats que s’identifiquen a continuació:
a) En relació amb el “formulari de contacte” i amb altres consultes (les que puguin adreçar-se a través dels comptes de correu electrònic que consten a l’apartat de “contacte” de la pàgina web):
Finalitat 1: Atendre la consulta de què es tracti, juntament amb l’enviament de la informació requerida per l’usuari sobre l’activitat i/o els serveis d’Áralos.
Finalitat 2: Enviament periòdic d’informació sobre el grup, els productes o els serveis d’internationaleditors.com o qualsevol dels seus associats, incloent-hi les novetats que es vagin produint respecte d’aquests.
Base jurídica que legitima aquest tractament: lexecució de la relació contractual o precontractual amb Áralos.
DESTINATARIS
Les dades personals dels interessats no es comunicaran a tercers.
TRANSFERÈNCIES A TERCERS PAÏSOS
No hi ha transferències internacionals fora de la Unió Europea.
TERMINIS DE CONSERVACIÓ
Les dades personals es conservaran fins que l’usuari sol·liciti la supressió de les dades.
DRETS DELS INTERESSATS
Els usuaris del lloc web podran exercitar davant Áralos, en la mesura que siguin aplicables, els drets següents: accés a les dades personals, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició al tractament, portabilitat de les dades i, quan el tractament es base en el consentiment, el dret a retirar-lo en qualsevol moment.
Els usuaris podran exercitar aquests drets, identificant-se degudament amb el seu DNI i adreçant-se per via electrònica a: [email protected]
Els usuaris també tenen dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de protecció de dades competent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades) si consideren vulnerats els seus drets.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquests termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. La interpretació i la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de la participació de l’Usuari als serveis d’internationaleditors.com estarà subjecta als Jutjats i Tribunals de Barcelona capital.